Nama lengkap: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim Nama ayah: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf Nama kakek dari pihak ayah: Syaibah bin Hâsyim dikenal dengan nama ‘Abdul Muttalib Nama… Bupati Bandung, RAA Wiranata Koesoema V menerbitkan Riwajat Kangjeng Nabi … SEMANGAAAAAATT..... Lima Jari                                                      Satu jari kananku satu jari kiriku                                   ... RENCANA KEGIATAN HARIAN Kelompok                    : B Tema/Sub tema            : Diri Sendiri/Tubuhku Semester/Minggu      ... RENCANA KEGIATAN HARIAN                                                       TEMA           ... RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) NAMA SEKOLAH                            : SD ...... MATA PELAJARAN                    ... Kebersaamaan bersama saudara saudara di pantai bosur kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengah. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan Rasul paling akhir yang diutus ke dunia ini agar membawa manusia ke jalan yang terang benderang. Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang namanya adalah Siti Aminah dan memiliki bapak yang namanya adalah Abdullah. Belajar Sejarah Singkat Nabi Muhammad SAW. Wa akhaza haal makhadu fa waladathu shallallahu 'alaihi wasallama nuuran yatala`lu sanaah". Mengetahui nama anggota keluarga Nabi merupakan wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. NABI MUHAMMAD Jihan. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan Rasul paling akhir yang diutus ke dunia ini agar membawa manusia ke jalan yang terang benderang.